2019. Sant Esteve per la llibertat

Concert especial per a temps convulsos.

2019. Sant Esteve per la llibertat
Dècada dels 2010