1959. Josep Anton Huguet, Manel Cervera i Maria Rosa Juncosa

En primer pla, d'esquerra a dreta, Josep Anton Huguet, Manel Cervera i Maria Rosa Juncosa, tres persones importantíssimes per a la coral.

1959. Josep Anton Huguet, Manel Cervera i Maria Rosa Juncosa
Dècada dels 50